VALTA KUULUU KANSALLE

Valta kuuluu kansalle r.p (VKK) on 2.9.2021 rekisteröity keskusta-oikeistolainen puolue, mutta suoran demokratian ja yhteistyön nimissä se tarjoaa välineitä ja tilaa myös laajapohjaisemmalle ajattelulle. Puolueen pääteemat ovat suora kansandemokratia, EU:sta eroaminen, maahanmuuttokriittisyys, taloudellinen omavaraisuus, Suomen itsenäisenä pysyminen, liikkumisen ja yrittämisen vapaus sekä sotilaallinen liittoutumattomuus.

Keskeistä kaikessa puolueen toiminnassa on nimensä mukaisesti demokratian perimmäinen periaate ja tunnuslause: Valta kuuluu kansalle. Puolueen tavoitteena on lisätä suoraa demokratiaa esimerkiksi kansanäänestysten muodossa. Demokratiamme ei ole vielä valmis, vaan siinä on vielä hyvinkin paljon kehittämisen varaa. Suomea on johdettava kansalaisten enemmistön tahdon mukaisesti. Kansan johtajien on palveltava kansaa eikä toisin päin.

Helsingin Valta kuuluu kansalle ry on perustettu puolueen paikalliseksi tukiyhdistykseksi Helsingin kaupunkiin. Tukiyhdistyksessä on mahdollisuus osallistua paikallistoimintaan ja vaikuttaa siten paikalliseen ja vaalipiirikohtaiseen päätöksentekoon, ja siten muun muassa vaalien ehdokasasetteluun. Sitä kautta voi avautua väylä tulla valituksi kansanedustajaksi ja päästä vaikuttamaan puolueen ja valtakunnan asioihin eduskuntaryhmässä. Jäseniksi voidaan hyväksyä vain Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa, sekä sellaiset yhdistykset, joissa on jäseninä vain edellä mainittuja henkilöitä.

YHDISTYKSEN SEURAAVAT TAPAHTUMAT: